گروه آموزشی هنر استان سمنان

 طرح درس نمونه (مبانی هنرهای تجسمی:  مبحث بافت )

                                                                       مشخصات کلی

شماره طرح درس : 8                      نام درس : روش تدريس مباني هنرهاي تجسمي             صفحات : 48 الي 58

موضوع درس : بافت وانواع آن و روشهاي ايجاد بافت                                                               مجری : فریبا سلیمانپور      

تاریخ اجرا :  آبان ۸۷                                   مدت اجرا : 30 دقیقه                                         محل اجرا :  هنرستان .....                 

کارگاه : مبانی هنر های تجسمی                            رشته : نقاشی ، گرافیگ ، معماری ، صنایع دستی

                                                                       منابع مورد نیاز مطالعه

1 ) مبانی هنر های تجسمی                                                                         تألیف : غلام حسین نامی

2 ) اصول و مبانی هنر های تجسمی                                                         تألیف : دکتر محمدحسین حلیمی

3 )  مبانی هنر های تجسمی کاردانی  به کارشناسی                             تألیف : دکتر خلیل مشتاق

4 ) مبانی هنر های تجسمی                                                                        تألیف : گیتی مؤمنی 

5) مبانی هنر های تجسمی  (فنی و حرفه ای )            

                                            

                                                                                     اهداف

کلی :  هنر جویان پس از فراگیری درس با مبحث بافت و شیوه های دستیابی به انواع بافتها آشنا شده و در زمینه های مختلف به کار گیرند .

جز یی : فراکیر

1-   تعریف بافت یا تکسچر را بداند .

2-   با چند نوع از شیوه های دستیابی به انواع بافتها آشنا شود .

3-   وسایل مورد نیاز بافت ها را بشناسد .

4-   یکی از انواع بافتها را انجام و با استفاده از این روش بافتی  بوجود آورد .

 

                                                                          تدوین هدفهای رفتاری

فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود :

1-   وسایل مورد نیاز بافت را نام ببرد ( دانش )

2-   حداقل دو نوع از شیوه های دستیابی به بافت رانام ببرد ( دانش )

3-   مختصری از شیوه دستیابی به چند نوع بافت را شرح دهد ( درک و فهم )

4-    دلیل استفاده از انواع بافت را توضیح دهد ( درک و فهم )

5-   وسایل بافت را با توجه به موارد به کار گیری و استفاده هر کدام نشان دهد (کاربرد )

6-   نحوه استفاده جسب چوب با سفید آب را نشان دهد (کاربرد )

7-   از بین دو نوع بافت ، چسب چوب و تکنیک آزاد را تمیز دهد (تجزیه و تحلیل )

8-   فرق بین بافت نرم وبافت زبر را تمیز بدهد (تجزیه و تحلیل )

9-   مشخصات وسایل مناسب ، شیوه های دستیابی به بافت و طرز استفاده از آنها رابنویسد (ترکیب )

10- با استفاده از اطلاعات بدست آورده از بافت و فرق آن با انواع بافت ها مقاله بنویسد ( ارزشیابی )

11- در مورد زیبا تر بودن بافت اصلی با بافت بوجود آمده قضاوت کند (ارزشیابی )

12- هر نوع بافتی که معلم انجام می دهد عین همان را اجرا کند ( تقلید )

13- فراگیر با استفاده از وسایل خود  انواع بافت ها را انجام دهد ( اجرای مستقیم )

14- تمامی مراحل انجام کار را با ترتیب بتواند انجام دهد (دقت )

15- با مهارت انواع بافتها را انجام بدهد ( هماهنگی حرکات )

                                                                        تنظیم فهرست فعالیتها

1- سلام و احوال پرسی     2- حضور وغیاب       3- بررسی دفتر سر گروه ها        4- دادن ورقه های سؤال از مبحث قبل

5- نشان دادن انواع بافتها جهت ایجاد انگیزه        6- مقایسه کردن انواع بافتهای نشان داده شده توسط خود هنر جویان

7- ارائه درس " تعریف بافت یا تکسچر ،  تقسیم بندی بافت ها به دو گروه اصلی : بافت های  الف ) بصری  ب ) لامسه ای ،

بافت بصری را نیز به سه نوع تقسیم می کنند  : بافتهای الف ) تزئینی   ب) خود جوش  ج ) مکانیکی ،بافت بصری به دو حالت تصویری وترسیمی می باشد ، روشهای ایجاد بافتهای بصری : الف ) طراحی ونقاشی  ب) چاپ اشیاء مونوپرینت و برگردان بافت  ج) خراشیدن   د ) پاستل روغنی و اطو      س ) مرکب راپید وفوتک       ط )استفاده از مواد مصنوعی یا طبیعی بطور مستقیم 8-  با هر گروه 2نوع از شیوه های دستیابی به انواع بافتها را به ( کمک هنرجویان ) انجام  می دهیم

9-مقایسه کردن کار گروه ها و تشویق بهترین کار   10- جمع بندی مطالب درسی و تکرار انواع بافتها  11- تعیین تکلیف

12- مشخص کردن یک نفر بطور داوطلب در مورد کنفرانس هفته ی آینده ( درمورد تناسب وتعادل ) 13 – جمع کردن وسایل کمک آموزشی وپاک کردن تخته وتمیز کردن کارگاه توسط هنر جویان

                                                                 انتخاب محتوی

تعیین روش آموزشی : ترکیبی (توضیحی – نمایش – سقراطی و .... )

تعیین سازمان اجتماعی : هنر جویان به گروه های چهار نفری تقسیم شده وبه صورت مشترک کار می کنند .

زمان بندی آموزشی : 50 دقیقه

تعیین فضای آموزشی : فضای کلاس باید باز و تمامی میزها ی نقشه کشی دور کلاس و میز هنر آموز در وسط بوده تا تسلط به کار هنر جویان بیشتر باشد . ( طبق استاندارد  آموزشی )

رسانه های آموزشی :راپید ، مرکب راپید ( سفید – سیاه – قهوه ای ) ، مقوای گلاسه ، قلم مو و پالت آبرنگ و رنگ وروغن ، خط کش ، رنگ وروغن ، گواش ، رنگ پلاستیکی ، روزنامه ، قیچی ،  چسب چوب ، چسب ماتیکی ، چسب کاغذی   مل یا سفید آب ، کاردک ،  فوتک ، پاستل روغنی  ، اطو ، پارچه کلفت جهت زیر اطو ، دستمال کاغذی ، پارچه ، اورهدیا اپک ، اسلایدو فیلم اسلاید ،  شیشه ، دستکش پزشکی ، انواع وسایلی که دارای بافت برجسته هستنند ،  انواع وسایل طبیعی و مصنوعی برای ایجاد بافت  ( خاک اره – ورق آلومینیوم –  سنگ – شیشه –آیینه و .... )

                                                                     عنوان و بیان کلی

پرسیدن تفاوت جنسیت های پوستر یا اسلاید های نشان داده شده ( برحسب امکانات کارگاه می توان از کامپیوتر ، اسلاید  ، اوپک  اورهد استفاده کرد )

پس درس امروز در مورد انواع بافت های اشیاء می باشد

ما یاد خواهیم گرفت : انواع بافت های تصویری وترسیمی

شیوه های دست یابی به انواع بافت ها :

1-  ترسیم وتکرار انواع شکل ، خطوط و...

2-  چاپ اشیاء مونوپرینت و برگردان بافت

3-   خراشیدن و تراشیدن وکنده کاری سطوحی که مواد رنگین یا مرکب بر روی آنها مالیده شده است

4-   استفادهاز پاشیدن و مالیدن مواد رنگین ومرکب روی کاغذ

5-  استفاده از مواد آزاد ( روزنامه ، چوب و ... )

6-  استفاده از پاستل روغنی و اطو

7-  استفاده از مرکب راپید وفوتک

 

                                                                        مراحل تدریس

 - ارائه ی درس به صورت توضیحی ونمایشی از طریق کامپیوتر ، اسلاید ، اوپک ، پوستر

 - ارائه ی شیوه های دستیابی به انواع بافت ها توسط اورهد

 - پخش کردن ورقه هایی بین هنر جویان ومتذکر شدن اینکه چیزی ننویسند و فقط گوش دهند چرا که هر آنچه گفته می شود در ورقه نوشته شده است .

 - تو ضیح تک تک وانجام روشها ی ایجاد بافت های بصری  ( با هر گروه 2 نوع از روشها را به کمک هنر جویان انجام داده و بقیه یاد می گیرند ودر ساعات بعد تکرار می کنند . )

 - بررسی و تحلیل همه ی کار ها

- انتخاب و تشویق بهترین کار 

                                                             جمع بندی و ارزشیابی پایانی

- جمع بندی مطالب درسی

- ارزشیابی پایانی پرسش از هنر جویان در مورد هدفهای رفتاری بدین صورت که کارتهایی در تخته که در آنها انواع جنسیتها را نشان می هد نصب می کنیم و از هنر جویان می خواهیم بافتها را از هم تمیز دهد .

- دادن ورقه های سوال از مبحث امروز  ( جهت ارزشیابی پایانی هنر جویان )

                                                                          تعیین تکلیف

- تعیین تکلیف و دادن لیست وسایل مورد نیاز هفته ی آینده ویاد آوری امتحان قبل از شروع مبحث جدید

- جمع کردن وسایل کمک آموزشی و پاک کردن تخته سیاه   

                                                                                                                                                                               نوشتن دفتر گزارش کار کارگاه وامضاء توسط سرپرست کارگاه

- تمیز کردن کارگاه توسط هنر جویان

- خداحافظی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۸۷ساعت 11:16  توسط سر گروه هنر استان سمنان  |